• PART Fastighetsförvaltning AB
    Kristinehedsvägen 5
    302 44 Halmstad
  • 035-295 90 80
  • merinfo@partforvaltning.se